Muchlinka

         DĚTSKÁ HRAČKA S PŘÍBĚHEM

MUCHLINKA je projektem společnosti T.M.D. NewGeneration s.r.o. (True Mind Development), která se zabývá rozvojem dětského potenciálu.  Autorky  Petra Kamelandrová a Dominika Boček jej společně se svým týmem realizují.

Cílem projektu je vedení dětí k rozvoji jejich osobnosti, tj. vedení k poznání jejich osobní výjimečnosti, k budování vztahů a dalším důležitým lidským hodnotám, které utváří náš život. Hlavním pilířem projektu je vytváření prožitků pomocí vyprávění příběhů a realizování interaktivních programů pro děti předškolního a školního věku. Tyto aktivity jsou zaměřeny jak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje, rozvoje předčtenářské a čtenářské gramotnosti, tak i na oblast prevence rizikového chování.

  • Rozvíjíme předčtenářskou a čtenářskou gramotnost.
  • Podporujeme rozvoj řeči a komunikace, přinášíme inspiraci pro rozvoj osobního potenciálu dětí.
  • Propojujeme svět „malých“ i „velkých“. Děti totiž potřebují rodiče a my rodiče potřebujeme naše děti.

VYPRÁVĚNÍM PŘÍBĚHŮ VYTVÁŘÍME PROŽITKY, KTERÉ FORMUJÍ OSOBNOST DÍTĚTE

Ve spolupráci s českou rodinnou firmou Noe s.r.o. vznikla plyšová hračka Muchlinka.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Šulc-Švarc, s.r.o.  vznikla nádherná ilustrovaná kniha.


Slovo autorky konceptu
MUCHLINKA - DĚTSKÁ HRAČKA S PŘÍBĚHEM

Mgr. Petra Kamelandrová

Autorka konceptu MUCHLINKA
Vystudovala obor geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a obor pedagogika a psychologie pro učitelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Autorka konceptu MUCHLINKA - DĚTSKÁ HRAČKA S PŘÍBĚHEM, zakladatelka společnosti pro rozvoj dětského a rodičovského potenciálu T.M.D. NewGeneration s.r.o. (True Mind Development), manažerka evropského projektu pro rozvoj vzdělávání v předškolních a školních zařízeních. Ve své podstatě je Petra snílek, tvůrce a vizionář.

Během let na rodičovské dovolené jsem objevila sílu rodičovského působení, a tak vznikla touha vytvořit projekt, který by pomáhal rodičům ukazovat dětem, jak nalézt to nejlepší pro svůj život. Cítila jsem velkou touhou předat dětem takové hodnoty, které budou podporovat jejich myšlenkový svět. Takový, který bude jejich vlastní a který je povede k životu, jenž je bude bavit a dávat jim smysl. Chceme v dětech rozvíjet jejich fantazii, podpořit je v tvořivosti, budování vztahů, vést je k poznání své výjimečnosti.

 Muchlinka dětem

„Děti, utvořte si svoji budoucnost podle svých představ a učiňte ji něčím pohádkově krásným. Znamená to podporovat myšlenkový svět, který je váš, a souhlasíte s ním. Rozvíjejte svoji fantazii a představivost a své pohádkové světy přenášejte do reality. Buďte samy sebou a vše dobře dopadne. Já budu s vámi a budu vám pomáhat, jsem vaším kamarádem
a průvodcem na cestě za poznáváním okolního světa i sebe sama."

 Muchlinka rodičům

„Já - Muchlinka jsem vaším parťákem, jsem průvodcem vašeho dítěte a vedu jej ke zdravému vnímání světa i sebe sama."

Projekt MUCHLINKA realizujeme společně se spoluautorkou DOMINIKOU BOČEK a naším týmem.

Mgr. Dominika Boček

Vystudovala obor International Relations and European Studies na Metropolitan University in Prague. Studovala obor Psychology na University of New York in Prague. Bývalá profesionální tenistka, autorka Kids Development Programme, psychoterapeutka EFT, lektorka, autorka konceptu Magnetické rodičovství, podnikatelka, zakladatelka společnosti pro rozvoj dětského a rodičovského potenciálu T.M.D. NewGeneration s.r.o. (True Mind Development) a také vášnivá praktikantka Bikram jógy.

Myšlenku na vznik nádherné autentické dětské knihy a úžasné plyšové chobotničky s tím nejmilejším jménem Muchlinka rozvíjející potenciál šťastných a úspěšných dětí 21. století jsem si okamžitě zamilovala a pustila se do práce, protože se ztotožňuje se všemi mými přesvědčeními, ideály i odbornými nastudovanými výzkumy na téma rozvoje dětského potenciálu. Je to nádherný vzdělávací projekt se srdcem i duší, je to český projekt, je to jeden z prvních možných krůčků na cestě k novému přístupu ke vzdělávání a rozvoji našich dětí. Tyto děti budou jednou věřit, že změní svět. Moje vize a životní mise je změnit pohled na tvrdou direktivní výchovu a klasické vzdělávání.