DOMINIKA BOČEK

• Energy Coach
• psychoterapeutka Emotional Freedom
Technique
• autorka Kids Development Programme
• autorka a lektorka konceptu Magnetické
rodičovství
• spoluautorka dětského bestselleru Muchlinka
• spoluautorka bestselleru Magnetické rodičovství
• zakladatelka společnosti pro rozvoj dětského a
rodičovského potenciálu T.M.D. NewGeneration
s.r.o. (True Mind Development)
• metodik a odborný garant projektu OSF - Životní příběh
• Strategická ředitelka nadačního fondu La Vida Loca
• milující maminka bojovnice Tarinky


Ráda Vás poznávám, já jsem Dominika…

Jsem maminkou té nejúžasnější československé holčičky, ženou čarovnému muži, dcerou
milující své rodiče a laskavou, nicméně velmi pevnou a důslednou Energy koučkou.
Celý můj život jsem měla dar, který se během mé životní cesty stal mým poslaním, moji
vášní, mým absolutním napněním a věřím, že i mým jedinečným příspěvkem společnosti a
všem se kterými se ve své praxi každý den setkávám. Tím darem je bezprostřednost,
přirozená autenticita a obrovský zájem o příběhy ostatních. Umím se napojit na srdce
každé lidské bytosti, na její čisté jádro. Lidé se mi přirozeně otevírají, odkrývají své
společenské masky, svěřují mi své nejniternější bolesti i přání. Cítí důvěru. Cítí, že mohou
být sami sebou a nebudou souzeni, nebude jim ublíženo, ať už mi svěří cokoliv.

"Vím, že náš život není pouze o nás samotných. Je o všech, jejichž života se
dotkneme a způsob, jakým se jej dotýkáme."

Jsem průkopnicí inovativního přístupu k vývoji našich nejmenších. Každé dítě má jinou
zdrojovou energii, která má své vlastní přirozené preference a svůj vlastní filtr vnímání světa.
Nicméně nežijí ve vakuu, jejich nejbližšími parťáky a vzory jsme právě my – rodiče.
Prvních sedm let života žijí děti v něčem, jako je hypnóza, a veškeré vzorce si nahrávají do
své vnitřní knihovny, ze které potom čerpají už celý život. Pokud jim je my jako rodiče
pomůžeme nastavit správně, budou znát svoji hodnotu i hodnotu ostatních, budou se mít
rády takové, jaké jsou, budou se cítit v pořádku, milované a především pochopené, což je
pocit, po kterém touží každá lidská bytost od narození po celý svůj život. Vyrostou z nich
šťastní lidé, kteří budou věřit v sebe samé a budou milovat život.
A takovéto šťastné děti my přece chceme!

A i přesto, že mohu mnohým připadat příliš progresivní, inovátorská a otevřená, což s
pokorou respektuji, tak věřím, že bez takovýchto bojovnic s pečovatelským srdcem by se
svět neposouval dál.

"Pojďme spolu změnit svět k lepšímu, a především ukázat našim
nejmenším, že oni to jednou dokážou také."