PETRA KAMELANDROVÁ

Vystudovala obor geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a obor pedagogika a psychologie pro učitelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Autorka konceptu MUCHLINKA - DĚTSKÁ HRAČKA S PŘÍBĚHEM, zakladatelka společnosti pro rozvoj dětského a rodičovského potenciálu T.M.D. NewGeneration s.r.o. (True Mind Development), manažerka evropského projektu pro rozvoj vzdělávání v předškolních a školních zařízeních. Ve své podstatě je Petra snílek, tvůrce a vizionář.


Tvořím... inspiruji... vyzývám: Najděte život, který vás bude bavit

Jmenuji se Petra Kamelandrová, jsem člověk s otevřenou myslí i srdcem. A právě srdce vede můj vnitřní navigační systém k pomoci druhým. Mým přáním, touhou a vlastně i životní potřebou je věnovat své nadšení a tvůrčí potenciál pro motivaci a inspiraci druhých tak, aby našli život, jenž je bude bavit a dávat jim smysl.

V profesním životě jsem podnikatelkou, investorkou a manažerkou. Jsem autorkou projektu Najděte život, který Vás bude bavit a knihy "HLEDÁ SE... ŽIVOT!", ve které čtenáře provedu svým životem a poznáním, ke kterému jsem postupně dospěla. Jsem trenérkou úspěšné komunikace, charismatického vystupování a pomáhám lidem ovládnout svůj život. Tvořím vzdělávací projekty a projekty obchodně podnikatelského charakteru. Mým autorským projektem na podporu výchovy a vzdělávání dětí je projekt Muchlinka - Dětská hračka s příběhem, který připravuji se svým báječným týmem. Pracuji také jako manažerka projektu MAP - Místní akční plán na podporu vzdělávání v regionu Moravské brány. Miluji marketing, zvlášť ten online. Také miluji motivaci - geniální nástroj pro život, který mě opravdu baví. V neposlední řadě jsem matkou dvěma úžasným dětem a manželkou skvělého muže.

Mám velkou potřebu a touhu a to: VYLÉČIT LIDI Z BLBÉ NÁLADY. To je mé přání, to je můj sen.  Baví  mě ukazovat lidem, jak se naučit být oblíbeným, charismatickým a vyhledávaným člověkem. To nám lidem totiž dělá moc dobře, naše ego si tak chrochtá blahem a život se pak stává parádní a zábavnou hrou. Jasně, není každý den posvícení, ale o to přece nejde.  Přeji si, abyste se cítili ve své roli člověka na této Zemi příjemně, abyste ze života vytřískali maximum a aby se tak rozplynula ta protivná depresivní deka, co nad lidstvem leží.


Jako máma malých dětí jsem objevila sílu rodičovského působení, a tak vznikla touha vytvořit projekt, který by pomáhal rodičům ukazovat dětem, jak nalézt to nejlepší pro svůj život. Žijeme ve 21. století. Je to století změn, století, které si žádá nový přístup k životu. A takový nový přístup si žádá generace našich dětí, dětí 21. století. Staré způsoby myšlení a práce přestávají platit a nové ještě nejsou ustanoveny. Klademe si otázky typu: Jakým způsobem se svět asi posune? Co naše děti čeká? Jaké dovednosti budou v budoucnosti potřebovat? Pochopili jsme, že aby tyto děti obstály v současném a budoucím rychle se měnícím světě, je třeba je na jejich cestu vybavit. Slovo vybavit bych zdůraznila. Neznamená totiž, že jim máme cestu zametat. To je velký rozdíl. Vnímám jako důležité podporovat vnitřní a myšlenkový svět těchto dětí. Takový, který bude jejich vlastní a povede je k životu, jenž je bude bavit a dávat jim smysl. Ideálem pro přežití v moderním světě totiž není přetváření dětí – studentů na chodící encyklopedie, jak tomu bylo dříve, ale jejich výchova k tomu, aby uměli pracovat s informacemi, chápali je v souvislostech, uměli pracovat nejen samostatně, ale aby uměli fungovat v týmu, aby uměli komunikovat, nebáli se mít svůj názor a uměli si jej obhájit relevantními argumenty a v neposlední řadě aby uměli řešit problémy. Tyto „měkké“ dovednosti se sice špatně měří, ale v současném a budoucím světě budou stále více potřebnější než vědomosti, které se jako fakta dají rychle vyhledat. Uvědomuji si také, že ne všechny děti mají to štěstí na milující, podporující rodiče, kteří je na jejich cestu pomůžou připravit. Můj vnitřní navigační systém mě tedy vede naprosto jasně také k pomoci znevýhodněným dětem. Ať jsou to děti bez domova, nebo děti ze složitých rodinných poměrů. Přeji si, abychom jim společně pomáhali najít víru v sebe, ve svůj potenciál, ve svoji osobní sílu, kterou ony možná zatím nevidí. Spojme se a pojďme všem dětem bez rozdílu pomoct rozvíjet jejich fantazii, podpořme je v tvořivosti, budování vztahů a veďme je k poznání jejich výjimečnosti. Vždyť děti jsou naše budoucnost, budoucnost 21. století.

eKniha

Pokud Vás zajímá kdo jsem, jaké mám názory a životní postoje, pak si přečte moji knihu.