T.M.D. NewGeneration s.r.o.

( True Mind Development)

Poslání naší společnosti

Našim přáním je předat dětem takové hodnoty, které budou podporovat jejich myšlenkový svět. Takový, který bude jejich vlastní a který je povede k životu, jenž je bude bavit a dávat jim smysl. Chceme dětem pomoci rozvíjet jejich fantazii, podpořit je v tvořivosti, laskavosti, budování vztahů a vést je k poznání své výjimečnosti.

Uvědomujeme si, že ne všechny děti mají to štěstí, že mají milující rodiče, kteří pro ně chtějí to nejlepší. Naše životní filozofie nás tedy vede naprosto jasně také k pomoci znevýhodněným dětem. Ať to jsou děti bez domova nebo děti ze složitých rodinných poměrů. Přejeme si, abychom jim společně pomáhali najít víru v samy sebe, ve svůj potenciál, ve svoji osobní sílu, kterou ony možná zatím ani nevidí.

"Soulad - to je naše filozofie.
Vnitřní i vnější svět v harmonii je to,
co předáváme dětem i dospělým."


Partnerem projektu je společnost
ATAIRU s.r.o.

ATAIRU: Jsme průvodci a partneři na cestě k novému

Připravujeme lídry i organizace na budoucnost. Vytváříme unikátní obsah v oblasti autentického a adaptivního leadershipu. Jsme mezinárodní společnost zaměřená na vzdělávání a rozvoj lídrů.