VRACÍME ZPĚT POTŘEBNÝM

Ne každý vyrůstá ve své původní rodině. Až 500 dětí každý rok opouští porodnici bez své biologické matky a k pěstounům, adoptivním rodičům nebo do kojeneckého ústavu si nese jen propouštěcí zprávu z porodnice. Nedozví se z ní ale, jak přišlo na svět, jak vypadalo ani, kdo ho choval v náručí místo maminky.

Život v kufříku symbolizuje vazby, vztahy, komunikaci, životní příběhy a kotvy tolik důležité pro sebepřijetí a identitu každého z nás. Projekt je primárně cílen na ty nejzranitelnější - novorozence, které opustili biologičtí rodiče. Tím ale projekt nekončí, ba naopak začíná... Podporuje dětské hledání sebe sama, rodičovskou vazbu s dítětem i důležitou roli babiček a dědečků, kteří mají dar sdílení a vzpomínek.

T.M.D. NewGeneration s.r.o. podporuje  projekt
ŽIVOT V KUFŘÍKU a pomáhá uchovat cenné vzpomínky

♥♥♥
ZAKOUPENÍM JAKÉHOKOLIV PRODUKTU Z NAŠÍ NABÍDKY POMÁHÁTE SPOLU S NÁMI

Již 1500 knih v kufříku