JAK SE STÁT MAGNETICKÝM RODIČEM

Vítáme Vás, milí magnetičtí rodičové! Děkujeme, že jste si vybrali právě náš kurz a slibujeme, že to bude jízda! Jsme šťastní, že s Vámi můžeme sdílet naši vizi přístupu k výchově a celkovému vnímání našich dětí, uvědomování si sebe samotných, že můžeme pomoci otevřít nové obzory a možnosti pohledu na rodičovství, že můžeme ukázat velmi hluboký, odlišný a skutečně transformující pohled na nás jako rodiče a tím i na naše děti, na naše nejbližší a postupně i na všechny ostatní kolem nás.

Lekce č. 1

Slovo autorky a lektorky Mgr. Dominiky Boček

Koncept Magnetického rodičovství jsem postupně vytvořila během své téměř desetileté práce s dětmi a rodiči různých národností, kultur i vyznání. Inspirací mi byl nespočet autorů zabývajících se dětskou psychologií, světových spirituálních leadrů, odborníků dětského vývoje, autorů odborných knih, stejně tak jako i nespočet kurzů na problematiku dětské neurologie a výchovy. Nicméně největší dávku síly pro následování mého poslání měnit dětský a rodičovský svět mi dali právě sami moji malí klientíci a jejich rodiče, jejich příběhy, jejich přeměny, jejich tak silná touha pro přijetí takové jaké jsou a jací jsme my samotní - a především jejich magnetická změna vnímání života, lásky, radosti a užívání si přítomného okamžiku,

Naše děti jsou od narozeni přirozené autentické, geniální, úžasné, a i když máme často pocit, že jsou to malé verze nás samotných, tak ony jsou verze pouze sebe samotných, které přišly na svět skrze nás.  Jsou to malé suverénní bytosti s vlastním pohledem na svět, vlastními pocity, vlastními názory a vlastní cestou.

Název MR sama vnímám jako úžasnou metaforu mého vnímání vlastní přeměny přístupu k našim dětem i všech kolem nás, protože všichni jsme děti, všichni jsme rodiče, všichni jsme autentické lidské bytosti s vlastním příběhem.

Vždy se ptám první rodičů: Hráli jste si někdy s magnety? Jak se můžeme sebevíc snažit je posouvat k sobě, a přesto se neustále odsouvají a my je zase posouváme k sobě a ony se odsouvají... a přitom je stačí jen obrátit. To je přesně jádro magnetické vize našeho učení. Ta změna spočívá v otočení napojení na naše děti z pohledu srdce a absolutní víry v něj, místo z pohledu mysli a věčného strachu o něj. Protože právě strach nás udržuje pouze v energii přežití a to nám nedává žádnou možnost uvolnění, radosti, kreativity a víry v ten nejlepší možný výsledek. Magnetická transformace vnímání dětí i nás samotných nám změní pohled na každý den, který společně se svými dětmi prožijeme. Naše dny budou plné lásky a porozumění, kdy cítíme skutečně hluboké vzájemné napojení a žádnou potřebu kritiky.

Magnetické rodičovství pomáhá pochopit, co naše dítě skutečně potřebuje. Pomáhá porozumět více co naše děti skutečně cítí, jaké jsou jejich potřeby, jejich myšlenkové pochody.

Vím, ze my všichni rodičové chceme být těmi nejlepšími rodiči, přesto  však často ztrácíme klid, křičíme, zapomínáme na svoji bezpodmínečnou lásku, protože naše obrovské rodičovské ego nás v ten moment mění a ničí napojeni na naše děti. MR pomáhá se napojit na svoje podvědomé procesy, strachy, hodnoty, přesvědčení - učí nás jak se napojit na své vnitřní dítě, jak mu dát lásku, pochopení a sílu. Pomáhá rodičům být klidnějšími a šťastnějšími, rodiči, kteří milují a přijímají své dítě takové jaké je, autentické, opravdové, své!

Chci, abychom si uvědomili, že byť jsme každý jiný, tak všichni jsme jedineční, máme svoji obrovskou přidanou hodnotu, zasloužíme si respekt, porozumění, empatii ostatních, lásku, zájem, otevřenost - a to stejně se spolu naučíme i dávat.

Již opravdu dlouhou dobu se věnuji problematice komunikace s dětmi, jejich skutečnému navnímání, pochopení, učení se respektu jejich autentické osobnosti. Chci pomoci i ostatním rodičům se posunout dál a cítím, že to potřebují i pro vlastní růst, zdravý vývoj své dcerky a vztahu s mužem i mých nejbližších.

Většina rodičů, kteří za mnou přijdou jsou úžasní rodičové, kteří chtějí změnit svůj přistup, pracují na sobě, čtou knihy na téma rodičovské problematiky, prošly si těmi nejznámějšími kurzy, které jsou u nás na trhu a stále cítí, že je tam mnoho momentů, kdy situaci nezvládnou, křičí, cítí obrovské nepřijetí, resistenci, potřebu ovládat, opravovat, nutit dítěti svoje potřeby, uspokojovat svoje strachy, ovládat jejich mysl i názory, vůbec nevnímají, co v ten moment potřebuje chudák dítě. Tohle vše chci pomoci postupně zvládnout a uzdravit.

Proto je náš koncept o upuštění od oddanosti hodnotám a přesvědčením, které nám už neslouží, nicméně je stále máme vryté silně ve svém podvědomí a často je bereme za své, i když vlastně ani nevíme proč. Víme jen, že nás trápí, brání nám milovat a oddělují nás od ostatních.

Magnetické rodičovství není o naučení se našich pravidel a jejich následném rigidním dodržování, to v žádném případě ne. Dnešní život je v našich očích  především o otevřenosti změnám, zvídavosti, respektování jinakosti a nalézání svých vášní  a plnění vlastních autentických vizí, které nám naplňují srdce.  Magnetické rodičovství je úžasná transformace našeho smýšlení, přístupu k dětem, k sobě samotným a objevování skutečně autentické bytosti v našich dětech i sobě. Je o otevření našich srdcí neznámému, opravdovému a hlubokému..

Magnetické rodičovství je transformativní přístup k vnímání sebe sama, našich dětí a postupně také všech kolem nás. Každý z nás má svůj vlastni příběh a proto říkáme: buďme to my, kdo drží pero při psaní scénáře našeho životního příběhu, protože pokud dáme do ruky pero někomu jinému, tak jak bude vypadat náš příběh v cizích rukách? No nic moc! Proto napišme sami pro sebe ten nejúžasnější scénář.

Magnetičtí rodičové si transformuji pochopení svých vlastních vzorců ohledně všech sfér svého života - jak vnímají lásku, bolest, přijetí, strach, víru, zodpovědnost, důvěru, úspěch, zranitelnost, komunikaci, otevřenost! Neprojektují svoje pocity na dítě, protože ví, že ono má svoje vlastní vnímání světa a nechává jej objevovat své skutečné pocity, autentické emoce, svůj vlastni život.

Nikdo nás o nás nemůže naučit víc, než naše vlastní děti. Nejdůležitější je však si uvědomit, že dítě, které musíme především vychovat, dát mu lásku a pochopeni - jsme my samy. Proto základ vize, kterou chceme rodičům předat je pomoci jim najít víru v sebe sama a transformovat jejich vnímání svých děti. Aby skutečně začali dělat rozhodnuti z pohledu lásky a absolutní víry v dítě a nejlepší možný výsledek a oprostili se od vnímání z pozice strachu o dítě, který nás udržuje pouze v energii přežití a ta nám tak moc bere přirozenou silu kreativity, volnost myšlenkám, radost z každého okamžiku, který prožíváme. Vírou v nás jako rodiče totiž najednou uvidíme i celou paletu schopnosti a dovednosti svých dětí, tím jim předáme víru v je samotné, víru, že vše zvládnou v každé situaci a vystačí si s vlastními schopnostmi a zkušenostmi, nebo dokonce samy objeví řešení! Naučíme je věřit v ten nejlepší možný výsledek.

Magnetické rodičovství učí  rodiče dívat se na dítě zevnitř sebe, ne zvenku, učí nás neopravovat, co není rozbité, učí nás vnímat, jak by se cítil on v kůži dítěte.

Často máme tendence pomáhat našim dětem od všech starostí, problémů, strachu, nebezpečí, kontrolovat jejich každý krok, ale to vše vychází z nás. Když budeme upřímní sami k sobě, uvědomíme si, že si skrze své děti často vyplňujeme své vlastní nesplněné sny, uspokojujeme vlastní potřeby, potřeby společnosti, léčíme své vlastní  strachy pres své rodičování. Je bolestivé si přiznat, že jak manipulativní je často naše láska, že naše výchova míří mnohokrát pouze a jen k tomu, co chceme my sami a příliš neposloucháme, co se nám opravdu snaží říct naše děti , pokud zrovna tedy neříkají nebo nedělají něco, co se nám hodí do naší představy J.

Magnetické rodičovství otevírá možnost hlubokého navnímání sebe samotných, upřímnosti k sobě samým, podíváním se do zrcadla našeho nejniternějšího JÁ - otevření srdce, pojmenování svých strachů, svých životních přesvědčení a pokládá otázky... Jsme upřímní sami k sobě? Máme se sebou soucit? Bereme skutečnou zodpovědnost za svoje činy?

Magnetické rodičovství je o otevření se novému, neznámému, nevyzkoušenému a možná malinko nekontrolovatelnému J.

My všichni se musíme nejprve uzdravit, abychom mohli skutečně vnímat a bezpodmínečně milovat naše děti a ukázat jim tím zcela nový vzorec lásky, než na jaký byli do teď zvyklí a ve kterém vyrůstali.

Žádné dítě totiž není dobré nebo špatné, hodné nebo zlobivé, lepší nebo horší - ne ne ne, ty děti prostě jen jsou! A to jen my jim dáváme nálepky! My, naše společnost, naše kultura, naše naučené vzorce...

Náš dnešní úkol zní:

  • Pokaždé, když se k dítěti nějakým způsobem chováme s absolutním přesvědčením, že takto je to správně a ono se nám následně evidentně citově vzdaluje - zeptejme se sami sebe - opravu tomuhle věřím? Je to nutné? Opravdu to vychází z mého srdce? Je to opravdu tak? Proč si myslím, že tohle je správné?

Odpovězme si upřímně na tyto otázky ve všech situacích, které nás do příště potkají a zapišme si do svého žurnálu MR.

 

Těším se na další setkání a velmi děkuji.

Vaše Dominika, autorka a lektora