T.M.D. NewGeneration s.r.o.

(True Mind Develompent)

Naše poslání je vzdělávání rodičů v oblasti rozvoje osobnosti jejich dětí.

Víme, že při výchově dětí je důležité klást důraz na poznání výjimečnosti, na budování vztahů a na rozvoj lidských hodnot, ze kterých pak utváříme život. Věnujeme se vytváření prožitků pomocí vyprávění příběhů. Realizujeme interaktivní programy pro děti předškolního i školního věku a pro jejich rodiče. Specializujeme se na pomoc rodičům, kterým ukazujeme, jak nalézat a pochopit talenty svých dětí, jež patří do generace 21. století.

Všechny naše aktivity jsou zaměřeny na oblast sociálního a osobnostního rozvoje dětí i rodičů, rozvoje předčtenářské a čtenářské gramotnosti a na oblast prevence rozvoje rizikového chování.

Jsme přesvědčeni, že kultivace hodnot a postojů a citlivé vnímání mezilidských vztahů jsou tím nejpevnějším základem pro rozvoj vnitřní stability jedince. Vyrovnaná výchova podporuje zdravý růst a psychické i fyzické zrání. 

Víme, že děti, které zakusí, že na každém z nich záleží, získají zdravou sebedůvěru a respekt k druhým lidem. Stanou se z nich šťastné a úspěšné bytosti, jež přináší dobro našemu světu.